Пріоритетні напрямки

Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», Базовим компонентом дошкільної освіти України, Стратегією розвитку ЗДО на 2022-2025 рр., зважаючи на аналіз освітньої роботи в 2022-2023 н.р., враховуючи досягнення і перспективи розвитку ЗДО, педагогічний колектив разом із батьками та громадськістю вважає за доцільне працювати в 2023-2024 н.р. над реалізацією таких пріоритетних завдань:

 1. Формування навичок безпечної поведінки та стресостійкості учасників освітнього процесу в умовах надзвичайних ситуацій;
 2. Розвиток діамонологічного мовлення здобувачів дошкільної освіти через емоційно-чуттєве пізнання довкілля;
 3. Розвиток творчій ігровій діяльності; як домінанти освітнього напряму «Дитина у світі мистецтва»;
 4. Підвищення рівня компетентності педагогів щодо надання психосоціальної підтримки в умовах надзвичайних ситуацій.

Діяльність закладу здійснюється відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), крізь призму Освітньої програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» ( нова редакція ).

Поряд використовуються та реалізуються протягом 2023-2024 н.р. такі парціальні програми:

Освітні програми:

 • Базовий компонент дошкільної освіти, наук.керівник Піроженко Т.О.,  (наказ МОН від 12.01.2021 №33)

Комплексні програми:

 • Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. кер. проекту – Огнев’юк В.О. / Лист МОН від 23.07.2020 №1/11 — 4960)

Парціальні програми:

 1. Парціальна освітня програма «Вітаю, театре», програма з організованої театралізованої діяльності в ДНЗ,  МакаренкоЛ.В. ( Лист ІМЗО від 13.11.2019 №22.1/12-Г-1068)
 2. Парціальна освітня програма: «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років,  Лохвицька Л. В. Лист ІМЗО від 04.12.2018 №22.1/12-Г-1049
 3. «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку», науково-методичний посібник / Н. Гавриш, О. Саприкіна, О. Пометун; за заг. ред. О. Пометун. – Д. : «ЛІРА»,(Лист ІМЗО від 12.02.2019 №22.1/12-Г-46)
 4. Альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дітей передшкільного віку «Стежини у Всесвіт», наук. керівник Крутій К.Л. (лист ІМЗО від 14.07.2020 №22.1/12-Г-274)
 5. Парціальна освітня програма «Музично-казкові намистинки»: освітньо-оздоровча робота з дітьми четвертого року життя, Трофімченко І.Є., Малашевська І.А. та інші ( Лист ІМЗО від 04.12.2018 №22.1/12-Г-1056)
 6. Парціальна освітня програма з національно-патріотичного виховання для дітей середнього та старшого дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина», за загальною науковою редакцією Рейпольської О.Д., протокол №3 від 21.06.2022 р.