Група №11 «Чомусики»

Вас вітають:

Вихователі : Груба Лілія Сергіївна  (освіта- повна вища, «спеціаліст вищої категорії»)Шевчук Майя Анатоліївна (освіта- базова вища, «10 тарифний розряд»)

Помічник вихователя: Мазур Світлана Федорівна

            Портфоліо групи

ВІК ДІТЕЙ: старший  вік ( 5-6 років )

НАШЕ КРЕДО: 

vizutku_chomusiki    

А чому,  свинка рожева

І чому ростуть дерева,

І для чого світять зорі?

А чому буває вітер?

Де тваринки мусять жити?

Скільки міст є на Землі?

Ми –  «Чомусики» малі!

НАШ ДЕВІЗ:2

Не соромся запитання

Всім дорослим задавати,

Коли щиро так бажаєш

Ти про все на світі взнати.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ:

  • Сприяти розвитку інтересу дітей до соціального світу, формувати доброзичливі стосунки в групі між дітьми, виховувати культуру поведінки.
  • Збагачувати чуттєвий досвід дітей, розширювати знання про речі навколо.
  • Спонукати до спільних ігор з вихователем та іншими дітьми, розвивати уміння самостійно займати себе грою, добирати іграшки для гри.
  • Розвивати цілісне сприйняття природи у гармонійному поєднанні пізнавальних, етичних,естетичних, практичних мотивів взаємодії з нею.
  • Збагачувати досвід дітей різними сенсорними враженнями; формувати уявлення про колір, форму, величину, початкові просторові уявлення.
  • Формувати уявлення про властивості образотворчих засобів.

В ГРУПІ ВИХОВУЮТЬСЯ:  37 дошкільників віком від 5 до 6 років (20 хлопчиків, 17 — дівчаток)

                     

    Режим організованої

життєдіяльності дітей

Режимні процеси Старша  група
Прийом дітей, ранковий огляд, ігри 7.00 — 8.10
Ранкова гімнастика 8.10 — 8.20
Підготовка до сніданку, сніданок 8.20- 8.50
Ігрова та індивідуальна діяльність 8.50 — 9.00
Організована  навчально-пізнавальна діяльність 9.00 — 10.05
Підготовка до прогулянки, прогулянка, ігри 10.05 – 11.55
Повернення з прогулянки, миття рук, обличчя, підготовка до обіду 11.50 – 12.10
Обід 12.10 – 12.40
Підготовка до сну, сон 12.40 – 15.00
Поступовий підйом, загартовуючі процедури 15.00 – 15.30
Ігри, самостійна художня діяльність, гурткова робота 15.30 – 16.20
Підготовка до вечері, вечеря 16.10 – 16.40
Підготовка до прогулянки, прогулянка, спортивні ігри, праця, повернення дітей додому 16.40- 19.00

Психологічні особливості дітей старшого дошкільного віку

Соціальна ситуація розвитку характеризується встановленням відносин співробітництва з дорослим, спробами впливати на нього, активним освоєнням соціального простору.

Спілкування дитини з дорослим стає все більш різноманітним, поступово воно набуває рис особистісного — дорослий виступає для дитини джерелом соціальних знань, еталоном поведінки в різних ситуаціях. Змінюються питання дітей — вони стають більш відірваними від конкретної ситуації: дитина прагне розпитувати дорослого про його роботу, сім’ю, дітей, намагається висловлювати власні ідеї і судження. У цей період дитина в спілкуванні з дорослим має особливу потребу в повазі, діти стають підвищено образливі, якщо до них не дослухаються. Потреба дитини в спілкуванні з дорослим посилюється прагненням до співпереживання і взаєморозуміння, прагненням до спільності у поглядах. У поведінці це може проявлятися у феномені великої кількості скарг: дитина скаржиться, вказуючи на однолітка — порушника вимог дорослого, він не хоче його покарання, він чекає від дорослого оцінки поведінки, щоб переконатися в тому, що правило є і воно діє. Скарга — це прохання підтвердити або спростувати правило, форма знайомства з правилами поведінки.

У п’ять-сім років одноліток починає набувати індивідуальність в очах дитини, ставати значущим особою для спілкування, обганяючи дорослого за багатьма показниками важливості для спілкування. Дитина починає сприймати себе і однолітка як цілісну особистість, виявляти до нього особистісне ставлення, поступово до семи років формується коло друзів. Для спілкування важливими стають особистісні якості однолітка: уважність, чуйність, врівноваженість, а також об’єктивні умови: частота зустрічей, одна група дитячого садка, однакові спортивні заняття і т.д. Основний продукт спілкування з однолітком — це поступово складається образ самого себе.

У групі дитячого садка соціальні ролі дітей — лідери, зірки, аутсайдери (ізгої) стають більш стійкими, діти намагаються оскаржувати ці позиції, але для того, щоб стати лідером, вже потрібно бути хорошим партнером по іграх і спілкуванню. Дорослий може вплинути на розподіл ролей усередині групи, так як увага вихователя — один з критеріїв виділення дітьми і лідера, і ізгоя (аутсайдера).

Продовжує удосконалюватися сюжетно-рольова грапровідна діяльність дитини дошкільного віку. Діти в грі починають створювати моделі різноманітних відносин між людьми, плановість, узгодженість гри поєднується з імпровізацією, спостерігається тривала перспектива гри — діти можуть повертатися до незакінченої грі. Поступово можна бачити, як рольова гра починає з’єднуватися з дотриманням правил. Сюжети ігор спільно будуються і творчо розвиваються, велике місце починають займати ігри робилися із суспільно значущими сюжетами, що відображають соціальні відносини і ієрархію людей, і епізодами з казок, мультфільмів. Діти сміливіше і різноманітніше в іграх комбінують знання, почерпнуті з навколишньої дійсності: фільмів, мультфільмів, книжок, оповідань дорослих. Грають від декількох годин до декількох днів.

Рольова взаємодія змістовно, різноманітні засоби, що використовуються дітьми в грі, в реалізації ролі велике місце починає грати розвиненість мови. В ігрових діях використовуються предмети-заступники, природні матеріали, саморобні іграшки. Дитина може грати від семи до десяти ролей в одній грі, здатний поєднувати ролі.

Активний розвиток дитини відбувається і в інших видах продуктивної діяльності — це образотворча діяльність, конструювання, праця — в п’ять-сім років діти здатні до загального колективного праці, можуть погоджувати і планувати свої дії.

У діяльності розвивається особистість дитини, вдосконалюються пізнавальні процеси і формуються новоутворення віку.

Пам’ять. Спостерігається перехід від мимовільного і безпосереднього запам’ятовування до безпідставного і опосередкованого і пригадування у процесі гри або навчальної діяльності. У п’ять-шість років дитина може використовувати повторення як прийом запам’ятовування. Як і раніше легко запам’ятовуються емоційно насичені події, вони можуть залишатися в довготривалій пам’яті на довгі роки. У цьому віці добре розвинені механічна пам’ять і ейдетична — відновлення в пам’яті зорового образу побаченого, поступово формується смислова пам’ять. Пам’ять об’єднується з промовою і мисленням і починає набувати інтелектуальний характер.

Триває сенсорний розвиток, удосконалюються різні види відчуття, сприйняття, наочних уявлень. Підвищується гострота зору і точність сприйняття кольорів, розвивається фонематичний слух, зростає точність оцінки ваги предметів.

Ускладнюється орієнтування в просторі — дитина виділяє власне тіло, провідну руку, орієнтується в плані кімнати, поки насилу формується орієнтування у часі: від сприйняття режимних моментів дитина переходить до сприйняття днів тижня, сезонів, краще представляє сьогодення, майже не орієнтується в майбутньому.

Триває активне освоєння мови , збільшується словниковий запас. Дитина поступово стає співрозмовником дорослого — мова з контекстної (коли дитина була в стані описати подію без його безпосереднього сприйняття) переходить в зв’язну (дитина вказує головні зв’язки і відносини в ситуації). Послідовний виклад подій, спроби встановити між ними зв’язки мають велике значення для розумового розвитку дітей. Дитина використовує в мові прикметники і прислівники, що характеризують ознаки предметів і відносини людей, слова з подібними значеннями. Частини мови вживаються правильно. У реченні погоджує іменники з числівниками, прикметниками, вчиться користуватися прямої і непрямої промовою. Удосконалюється діалогова і монологічне мовлення: докладно і послідовно переказують діти літературні твори без допомоги дорослого, самостійно складають невеликі розповіді про предмет, по картинках, за планом, розповіді з особистого досвіду, розвивається фантазування. Мова поступово стає знаряддям мислення і засобом пізнання. Закінчується сензитивний період розвитку мовлення дитини.

Наочно-образне мислення є провідним у віці п’яти-семи років, проте саме в цьому віці закладаються основи словесно-логічного мислення, діти починають розуміти позицію іншу людину в знайомих для себе ситуаціях. Здійснюється поступовий перехід від егоцентризму дитячого мислення до децентрації — здатності прийняти і зрозуміти позицію іншого. Формуються дії моделювання, тобто дитина здатна розкласти предмет на еталони — форму, колір. Мислення об’єднується з промовою і пам’яттю, дитина вже здатна міркувати.

В уяві дитина цього віку все більше може використовувати символи, тобто заміщати реальні предмети і ситуації уявними: образ предмета відділяється від предмета і позначається словом. У аффективном уяві до п’яти-семи років у дитини починають формуватися механізми психологічного захисту, наприклад, з’являються проекції — приписування своїх негативних вчинків іншому. Вже до шести років дитина здатна жити в уявному світі. Уява впливає на всі види діяльності дошкільника, особливо на малювання, конструювання, гру.

Увага набуває велику зосередженість і стійкість, дитина здатна концентрувати увагу — утримувати його під час розгляду привабливих об’єктів до 15 сек. Підвищується обсяг уваги, воно стає більш опосередкованим.

Емоційна сфера дитини набуває більш стійкий характер, дитина поступово осмислює значення норм в поведінці і здатний співвідносити свою поведінку і емоції з нормами.

Розвиток особистості дитини відбувається в спілкуванні і діяльності в процесі порівняння себе з іншими дітьми групи. Залежно від того, яку позицію — соціальну роль — грає дитина в групі, формується його самооцінка, вона ставати стійкою і починає визначати вчинки дитини.

Дошкільний вік — сензитивний період для розвитку багатьох людських здібностей, засвоєння знань і умінь. Тому дошкільне навчання та виховання є традиційним і розвиненим напрямком педагогіки. Однак навчання в дошкільному віці має свою яскраво виражену специфіку: дитина вже може навчатися за програмою дорослого (вчителя), однак лише в міру того, наскільки програма вчителя стає його власною програмою, тобто наскільки він приймає її. Тому форми і методи навчання в дошкільному віці пов’язані з грою і предметною діяльністю. Малювання, ліплення, аплікація, конструювання та інші види діяльності дошкільника, що пред’являють особливі вимоги до різних психічних функцій, надають широкі можливості для організації і проведення розвиваючої роботи з дітьми. Важливо і те, що всі їх відрізняє здатність до взаємної компенсації з точки зору розвиваючого ефекту, що дозволяє враховувати інтереси і схильності самої дитини.

Режимні процеси Середня група
Прийом дітей, ранковий огляд, ігри 7.00 — 8.10
Ранкова гімнастика 8.10 — 8.20
Підготовка до сніданку, сніданок 8.20- 8.50
Ігрова та індивідуальна діяльність 8.50 — 9.00
Організована  навчально-пізнавальна діяльність 9.00 — 10.05
Підготовка до прогулянки, прогулянка, ігри 10.05 – 11.55
Повернення з прогулянки, миття рук, обличчя, підготовка до обіду 11.50 – 12.10
Обід 12.10 – 12.40
Підготовка до сну, сон 12.40 – 15.00
Поступовий підйом, загартовуючі процедури 15.00 – 15.30
Ігри, самостійна художня діяльність, гурткова робота 15.30 – 16.20
Підготовка до вечері, вечеря 16.10 – 16.40
Підготовка до прогулянки, прогулянка, спортивні ігри, праця, повернення дітей додому 16.40- 19.00

Особливості розвитку дітей середнього віку

Період чотирьох-п’яти років життя дитини є важливим моментом у становленні її як людини. На цьому етапі визначаються майбутні «контури» дорослої людини. Дії психіки дитини все більше набуває ознак усвідомлених цілеспрямованих дій. Малюк дедалі активніше керує ними, роблячи їх довільними, а отже, більш усвідомленими. Цікавість та ініціативність дитини в цей час її життя досягають своїх «пікових» показників.

Це період закладання фундаментальних наріжних «підмурків» особистості (це форма існування психіки людини, яка становить цілісність, здатну до саморозвитку, самовизначення, свідомої предметної діяльності і саморегуляції та має свій унікальний і неповторний внутрішній світ). Саме в цей період життя стають «готовими до дії в повному обсязі»: мислення, почуття та уява людини. Починається оптимальна робота психомоторики (механізм дій і засоби їх здійснення) та енергопотенціалу (величина нашої здатності до дії (прагматичної, пізнавальної, розумової, моральної, естетичної, тобто творчої) людини.

Соціальний та емоційний розвиток

Три роки і шість місяців: може чекати реалізації свого бажання потягом чотирьох п’яти хвилин, виявляє тимчасову прихильність до одного з товаришів чи подруг.

Чотири роки: пишається своїми досягненнями, може вигадувати деякі успіхи, оскільки в цей час домінує розвиток уяви, розв’язує конфлікт з товаришами шляхом переговорів, зміни учасників або переконання.

Чотири роки і шість місяців: демонструє самовпевненість і рішучість під час виконання завдань, розповідає про нещодавні успіхи і події; хоче перебувати в товаристві інших людей, обережно використовує речі, що належать іншим людям, припиняє невідповідну поведінку після першого нагадування.

П’ять років: має кількох друзів, можливо, одного особливого друга чи подругу, хвалить, підтримує іншу дитину або допомагає їй.

Уміння гратися і брати участь у груповій діяльності

Три роки і шість місяців: чергується з товаришами за найменшого втручання вчителя, працює з іншими дітьми протягом десяти хвилин, будує складні споруди з кубиків та інших предметів, дотримується трьох правил поведінки в групі, самостійно прибирає іграшки, грається з двома-трьома дітьми протягом п’ятнадцяти хвилин.

Чотири роки: виконує прості доручення, грає у прості настільні ігри за сторонньої допомоги, рольові ігри наближені до реальності, увага приділяється дрібним деталям, часу, місцю тощо, кооперується в іграх з іншими дітьми, дотримуючись правил і не сварячись.

Чотири роки і шість місяців: дає словесні вказівки під час ігор, чергується у грі без втручання дорослих, грає певні ролі в уявних іграх з іншими малятами.

П’ять років: бере участь в іграх з розподілом ролей і прийняттям групових рішень, виконує якийсь хатній обов’язок після нагадування, активно грається з іншими дітьми.

Фізичний розвиток (розвиток моторики великих і малих рухів)

Чотири роки: стоїть на опорній нозі протягом десяти секунд, проходить півтора метра вперед, ставлячи ступні впритул модна до одної, щоб пальці торкалися п’ят, переступає назад, ставлячи ступні впритул одна до одної, щоб пальці торкалися п’ят, підстрибує, спускається сходами, ставлячи ноги через сходинку, підстрибує на двох ногах на місці і просувається вперед, підбігає галопом, стрибає вперед десять разів, стрибає назад один раз, виконує переворот уперед, виконує скоординований удар ногою по м’ячу, замахуючись ногою і відводячи назад руку, обома руками ловить м’яча, кинутого з відстані півтора метра, кидає однією рукою маленького м’ячика особі, що стоїть за 1,2-1,5 метра від неї; будує башти з одинадцяти кубиків, вміє користуватися олівцем, зубною щіткою, малює зрозумілі малюнки на теми, важливі для дитини, робить відповідні рухи пальцями і руками під час ігор із жестикуляцією, розстібає ґудзики, зав’язує шнурки, малює (копіює) квадрат, малює деякі букви.

П’ять років: стоїть на другій (не опорній) нозі протягом десяти секунд, ходить по розмічених лініях уперед, назад і вбік, стрибає назад два рази без затримки, долає відстань два метри, підстрибуючи на одній нозі, робить два (або більше) скоординованих кроки перед ударом ногою по м’ячу, ловить тенісного м’яча обома руками, кидає м’яч з поворотом тіла і кроком уперед, уміє стрибати на одній нозі на місці і просуваючись вперед, ходити на носках, ловити предмети кистями рук, кидає рухом кисті і ротацією тулуба, самостійно гойдається, має чітко визначений пріоритет у використанні рук (правша, лівша), пише (вимальовує друкованими літерами) своє ім’я, будує башти з двадцяти кубиків, розфарбовує контурні малюнки, правильно тримає олівець великим, вказівним та середнім пальцем, малює людей із зображенням волосся та носа, малює (копіює) прямокутники і трикутники, вирізає з паперу пості фігури.

Навички самообслуговування

Чотири роки: знімає светра, одягається без допомоги, робить спроби зав’язати черевики, контролює всі природні потреби і самостійно йде до туалету, чистить зуби під наглядом, за потреби витирає носа.

П’ять-шість років: зав’язує черевики, самостійно одягається, прикриває рукою рота під час кашлю або чхання, чистить зуби без сторонньої допомоги.

Комунікативні вміння (вміння говорити і розуміти сказане)

Три роки і шість місяців: ставить запитання, що починаються з «хто», «що», «чому» для одержання інформації на основі подій власного життя, починає розуміти поняття послідовності і кінця, називає підборіддя, пальці, коліна, шию, нігті, називає червоний і синій кольори, мова дитини зрозуміла для незнайомих людей, хоча в ній ще є деякі помилки.

Чотири роки: розуміє деякі сполучники, визначає знайомі іменники, ставить запитання, що починається з «коли» і «як», питає про значення слів, виконує три не пов’язані між собою вказівки, діючи в правильній послідовності, вказує на груди, п’яти, щиколотки, щелепи, називає зелений, жовтий, оранжевий і пурпуровий кольори, розуміє вищі ступені, як-от: великий, більший, найбільший, розуміє послідовність подій, про які розповідають, використовує минулий час дієслів, прислівника.

Чотири роки і шість місяців: може визначити розбіжності між предметами, може визначити схожі риси об’єктів, називає так частини тіла, як груди, п’яти, щиколотки, щелепи; називає коричневий, чорний, рожевий, білий і сірий кольори, використовує неправильні форми іменника і дієслова, демонструє різні способи використання мови: для надання й одержання інформації, висловлення думок та поглядів тощо.

П’ять років: використовує речення з п’яв слів, бере участь у діалогах, не намагаючись перетворити їх у монологи, використовує слова «вчора» і «завтра», відповідає на телефонні дзвінки, запам’ятовує і передає прості повідомлення, може повторити речення з дев’яти, десяти слів, уміє скласти розповідь за картинкою, відрізняє казки від реальних історій, мова плавна, розбірлива (у частини дітей зберігається неправильна артикуляція деяких звуків, зазвичай відповідає на одне із запитань під час 10-15 хвилинного групового заняття).

Пізнавальний розвиток

Три роки і шість місяців: називає колір червоних і синіх предметів, коли на них указують, розуміє поняття: високий/низький, товстий/худий, довгий/короткий, розуміє поняття «більше/менше»; знає, в якій частині дня проводять ті чи інші регулярні заняття; сортує предмети за кольорами, формою або розміром; знає свій вік; називає пари предметів, що використовуються разом, наприклад: «З чим використовується чашка?» Відповідь: «З блюдцем (глечиком)».

Чотири роки: вказує на коричневі, чорні, рожеві, сірі предмети, коли просять це зробити; називає колір зелених, жовтих і пурпурних предметів, коли на них указують; розрізняє трикутники, прямокутники і ромби; називає кола і квадрати, коли на них указують; розуміє поняття: швидко/повільно, багато/мало, товстий/тонкий, широкий/вузький; розуміє поняття напрямку: вгору/вниз, уперед/назад, до/від, високо/низько, над/під, між; уміє групувати предмети за класами (одяг, посуд, тварини та ін.); класифікує зображення знайомих об’єктів: харчових продуктів, страв, людей, домашніх тварин; знає, що треба робити, коли розв’язані шнурки на черевиках, коли хочеться пити, коли є бажання піти надвір, коли йде дощ; пояснює, навіщо нам потрібні ключі, холодильники, літаки; торкається чотирьох-семи предметів і рахує їх; знає послідовність п’яти щоденних занять і каже, коли має відбутися кожне з них; уважний; запам’ятовує вірші, що відповідають віку – швидко чи повільно після повторення.

Чотири роки і шість місяців: називає колір коричневих, чорних, рожевих, сірих і білих предметів, коли на них указують, вказує на трикутники, прямокутники і ромби, коли просять це зробити, знає назву своєї вулиці і міста, називає три головні ідеї оповідання.

П’ять років: називає трикутники, прямокутники і ромби, коли на них указує; розуміє поняття напрямку: центр/круг, зліва/справа; класифікує числівники, книжки, фрукти й овочі; пояснює, що треба робити у разі пожежі; пояснює, навіщо потрібні годинники; візуально розрізняє схожі фігури і великі літери; декламує абетку від А до Я; розрізняє великі літери (А-Я); вказує на великі літери, коли їх називають (А-Я); називає великі літер, коли на них указують; візуально розрізняє схожі малі літери; розрізняє малі літери від А до Я; вказує на малі літери від А до Я, коли їх називають; називає малі літери від А до Я, коли на них указують; може розрізняти і читати добре знайомі слова в школі та інших місцях; пояснює, які обов’язки виконують лікарі, медичні сестри, пожежники, міліціонери, листоноші, дантисти; знає, куди треба звертатися по допомогу в разі хвороби, де можна придбати їжу, ліки, де можна побачити тварин на зразок тигра або ведмедя; називає вулиці, номер будинку; називає своє ім’я, прізвище, вік; пише своє ім’я і прізвище; пише (вимальовує) великі та малі літери; рахує до двадцяти; розрізняє числівники від 1 до 20; розуміє поняття: перший, другий, останній; знає, де розташовані стрілки годинника під час тих чи інших занять; може завершити чотири речення з протилежними аналогіями на зразок: «Лід холодний, вогонь…»; передбачає реалістичне закінчення події чи оповідання; досить точно переказує оповідання, викладене в книжці з малюнками; малює чоловічка з 5-6 деталей по пам’яті.

Ми розглянули загальні закономірності та тенденції психічного розвитку дитини в чотири-п’ять років. Можливо, перераховані норми відрізняються від характерних особливостей Вашої дитини, оскільки вони носять індивідуальний характер. В основному ці норми визначаються з метою розвитку та корекції.

Ми — ми відповідаємо

Ми радо відповімо на всі ваші запитання, що вас цікавлять. Надсилайте повідомлення.

             

Ім'я

Email

Повідомлення

Ім'я

Email

Повідомлення

HotLog