Пріоритетні напрямки

        Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років, Базовим компонентом дошкільної освіти України, Програмою розвитку ДНЗ на 2014-2017рр., а також на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2015 №1/9-249 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», зважаючи на аналіз освітньої роботи в 2015-2016 н.р., враховуючи досягнення і перспективи розвитку ДНЗ, педагогічний колектив разом із батьками та громадськістю вважає за доцільне працювати в 2016-2017 н.р. над реалізацією таких пріоритетних завдань:

  • Створення соціокультурного мовленнєвого середовища для введення дошкільників у світ музичного мистецтва

 

  • Формування логіко-математичної компетентності дошкільників крізь призму соціальної та фінансової освіти

 

  • Розвиток емоційно-ціннісної сфери дитини в контексті формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільника

 

  • Підвищення іміджу педагога дошкільного закладу шляхом формування психолого-педагогічної та загальної культури педагогів.

 

Діяльність закладу здійснюється відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), крізь призму Освітньої програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» ( нова редакція ).

Поряд з комплексною використовувались парціальні програми: програма художнього виховання, навчання і розвитку дітей 2-6 років «Кольорові долоньки» І.О.Ликової, програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик», Міжнародної програми соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку  від 3 до 6 років «Афлатот»

HotLog