Пріоритетні напрямки

Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», Базовим компонентом дошкільної освіти України, Програмою розвитку ЗДО на 2017-2021рр., зважаючи на аналіз освітньої роботи в 2020-2021 н.р., враховуючи досягнення і перспективи розвитку ЗДО, педагогічний колектив разом із батьками та громадськістю вважає за доцільне працювати в 2021-2022 н.р. над реалізацією таких пріоритетних завдань:

  1. Розвиток інженерного мислення дошкільників як базової компетентності гармонійно-розвинутої особистості;
  2. Сприяння художньо-мовленнєвому розвитку дітей у процесі організації театралізованої діяльності;
  3. Формування ігрової компетенції дошкільнят як домінанти освітнього напряму «Гра дитини»;
  4. Підвищення інформаційно-комунікативної компетентності педагогів як необхідної умови успішності професійної діяльності

Діяльність закладу здійснюється відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), крізь призму Освітньої програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» ( нова редакція ).

Поряд використовуються та реалізуються протягом 2021-2022 н.р. такі парціальні програми:

 • Парціальна освітня програма:«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років, (авт. Лохвицька Л. В.);
 • Міжнародна програма соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку  від 3 до 6 років «Афлатот» (автори: Маргарет Кернан (ICDI), Лана Желен)
 • Парціальна освітня програма «Грайлик», програма з організованої театралізованої діяльності в ДНЗ (авт – Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А. )
 • Парціальна освітня програма «Музично-оздоровчі хвилинки з дітьми п’ятого року життя» (авт.кол.: С.В. Бондар- Тернопіль: Мандрівець)
 • Парціальна освітня програма «УКРАЇНА- МОЯ БАТЬКІВЩИНА», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку  (авт – О.Д.Рейпольської )
 • «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку», науково-методичний посібник / Н. Гавриш, О. Саприкіна, О. Пометун; за заг. ред. О. Пометун. – Д. : «ЛІРА», 2014.

HotLog