Прозорість та інформаційна відкритість закладу

 

Статут дошкільного закладу №17
Ліцензії на провадження освітньої діяльності
Структура та органи управління закладом
Кадровий склад вихователів закладу
Освітні програми, що реалізуються в закладі
Стратегія розвитку КЗ «ДНЗ №17 ВМР»
Умови доступності закладу для дітей з особливими потребами
Фактична кількість дітей  закладу
Мова освітнього процесу
Наявність вакантних посад. 
Результати моніторингу якості освіти
Річний звіт про діяльність закладу
Атестація педагогічних кадрів
План підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності
Порядок  прийому дітей  до закладу
Перелік додаткових освітніх послуг
Інформація про використання публічних коштів
Розмір оплати для батьків захарчування дітей в закладі на 2023-2024 н.р.
Матеріально-технічне забезпечення закладу
Система візуалізації «Відкритий бюджет»
 Заходи щодо протидії та запобігання булінгу
Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу