Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності

Положення про внутрішню систему оцінювання якості освітньої діяльності КЗ «ДНЗ № 17 ВМР»

 

Здавна наймані робітники об’єднувались у професійні спілки, щоб заявити та відстояти свої інтереси, захистити себе від намірів роботодавців, розв’язати за рахунок працюючих свої проблеми.

НЕМАЄ ПРОФСПІЛКИ — НЕМАЄ І ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ, СОЦІАЛЬНО — ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ КОЖНОГО З НАС.

Це головні цілі і завдання всіх професійних спілок, незалежно від того, як вони себе називають. Інших форм об’єднання цивілізоване суспільство ще не придумало.

НЕМАЄ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ — НЕМАЄ ПРОФКОМУ

А відповідно немає юридичної особи, яка б виступала від трудового колективу:

 • у ході переговорів з адміністрацією;
 • у взаємовідносинах з органами державної влади;
 • у ролі представника в судових органах;
 • у стосунках з іншими організаціями тощо.

НЕМАЄ ПРОФКОМУ — НЕМАЄ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ.

Лише член Профспілки:

 • не може бути звільнений з роботи без згоди на те ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ;
 • має право на отримання безкоштовної ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ в профспілкових органах;
 • має право на БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАХИСТ при порушенні адміністрацією:                                                                   — трудового або житлового законодавства;                                                                                            — зобов’язань колективного договору;                                                                                                    — справедливості в оплаті праці та преміюванні;                                                                                    — компенсаційних виплат та доплат;
 • може користуватися БЕЗКОШТОВНИМ представництвом СВОЇХ ІНТЕРЕСІВ у комісіях по трудових спорах та в судах.

Тільки об’єднавшись, ми зможемо подолати труднощі!

МІЦЬ ТВОЄЇ ПРОФСПІЛКИ — У ТВОЇЙ ОСОБИСТІЙ АКТИВНОСТІ ТА ПРИНЦИПОВІЙ ПОЗИЦІЇ!

ТВОЯ   ПРОФСПІЛКА — ТВОЯ ОПОРА ТА ЗАХИСТ!

В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!

Якщо Ви член профспілки, то користуєтесь правом на захист своїх прав та інтересів з боку профспілкової  організації з питань:

 • Захисту ваших законних прав та інтересів у виробничій, соціально-побутовій сферах через колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом навчального закладу;
 • Переважного права отримання повної ставки навантаження (повно ставки заробітної плати)
 • Працевлаштуванні при скороченні штатів;
 • Звільнення з ініціативи адміністрації;
 • Оплати праці, гарантій та компенсацій, преміювання, надання матеріальної допомоги;
 • Підвищення кваліфікації і перепідготовки;
 • Атестації та   присвоєння   кваліфікаційної   категорії, педагогічного звання;
 • Надання пільг при суміщенні роботи з навчанням;
 • Справедливого і   законного   розподілу   навчального навантаження;
 • Створення оптимальних умов праці;атестації робочого місця;
 • Отримання безкоштовної консультації та юридичної допомоги з усіх питань, що Вас цікавлять;
 • Отримання безкоштовної допомоги у захисті Ваших прав та інтересів у судах та перед роботодавцями;
 • Отримання відпустки у зручний для Вас час, якщо не страждають інтереси виробництва;
 • Отримання додаткових відпусток на підставі колективного договору;
 • Надання роботи за суміщенням професій(посад), розширенням зони обслуговування чи збільшення обсягів виконуваних робіт;
 • Отримання матеріальної допомоги з коштів профспілкової організації;
 • Участі в заходах дозвілля і відпочинку, які організовує профком на пільгових умовах, а також заходів для дозвілля дітей членів профспілки;

Профспілка для захисту  Ваших законних прав та інтересів може використовувати всі передбачені чинним законодавством форми вирішення колективних трудових спорів,конфліктів ( страйки, мітинги, демонстрації, пікетування, переговори, звернення тощо)

                                                                                     ПЕРЕЛІК                                                                                                      документів у закладах та установах освіти, які в обов’язковому порядку протокольно погоджуються з профкомами

 

 

 

№ п/п

Питання і документи  

Підстава

 

1

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 

ст. 142 КЗпП  України.

 

2

 

Попередній та остаточний розподіл навчального навантаження.

 

пп. «е» п.20 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку, п.63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

 

  3 Розклад уроків,занять  

пп. «б» п.20 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

  4

 

Графік робочого дня і змінності обслуговуючого персоналу.

 

п. 21 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

  5

 

Залучення працівників до роботи у святкові, вихідні дні та до надурочних робіт.

 

ст. 71 КЗпП України.

 

  6

 

Графік відпусток.

 

 

 

ст. 79 КЗпП України, ст. 10 Закону України «Про відпустки».

 

  7

 

Прийом на роботу неповнолітніх за згодою батьків

 

 

ст. 188 КЗпП України.

 

  8

 

 Склад атестаційної комісії

 

 

П. Типового Положення про атестацію працівників України

 

  9

Звільнення працівників за ініціативою адміністрації за погодженням з виборним профорганом з підстав, передбачених п.1 (крім ліквідації організації) пп.2-5,7 ст.40, п.п.2,3 ст.41 КЗпП України, тобто при: п. 1 ст. 40 — скорочення штатів, реорганізація; п. 2 ст. 40- невідповідності посаді внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я;

 

п. 3 ст. 40 — систематичного невиконання без поважних причин посадових обов’язків;

п.4 ст. 40 — прогули без поважних причин;

п.5 ст. 40 — нез’явлення на роботу більше 4-х місяців внаслідок

хвороби;

п. 7 ст.40 — поява на роботі у нетверезому стані; п.2 ст.41 — винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я;

п .3 ст.41 — аморальному вчинку, несумісному з виховними функціями.

 

ст.43 КЗпП України.

10 Накладення дисциплінарних стягнень на членів профкому.

 

ст.252 КЗпП України.
 

11

 

Заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

ст. 161 КЗпП України.
 

  12

Правила з безпеки життєдіяльності у навчальних кабінетах, майстернях, спортзалах, котельнях і т.д.

 

Типові правила з безпеки життєдіяльності
13 Тарифікаційні списки.  

п.4, додатки 1,2,3 інструкції про порядок обчислення з оплати працівників освіти.

 

14 Перелік працівників із числа адміністративно-господарського, навчально-допоміжного персоналу, які мають право на підвищення посадових окладів.  

 Додаток 5 тієї ж інструкції

15 Доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування чи збільшення обсягів виконуваних робіт. п.52 тієї ж інструкції.
16 Положення про преміювання, винагороду, розміри матеріальної допомоги та премій працівникам та керівникам установ.  п. 53 тієї ж інструкції.
17 Перелік робіт, на які встановлюється доплата за важкі і несприятливі умови праці, атестація робочих місць, розміри доплат за видами робіт. додаток № 9 до тієї ж інструкції
 18 Перенесення щорічних відпусток. ст. 11 Закону України «Про відпустки»
 19 Інші питання, передбачені чинним законодавством, колективним договором.